Erfstelling

Een erfstelling is een uiterste wilsbeschikking of een testament waarin de erflater zijn erfenis nalaat aan één of meerdere personen.