Europees Octrooiverdrag (EOV)

Het Europees Octrooiverdrag (EOV, in het Engels EPC: European Patent Convention) van 5 oktober 1973 is een verdrag dat de basis was voor het opzetten van het Europees Octrooibureau en het systeem waarop Europese octrooien worden uitgereikt. Er zijn momenteel geen octrooien die in de hele Europese Unie gelden. Sinds de jaren zeventig is er dicussie geweest over de creatie van een Gemeenschapsoctrooi in de EU. In mei 2004 is deze discussie vastgelopen. Het verdrag behandelt in grote lijnen twee zaken: 1. Het hoe en wat van het Europees Octrooi 2. De Europese Octrooi Organisatie