Erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten

Een servituut of erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, een last waarmede een erf (stuk grond) bezwaard is ten bate van een aangrenzend erf van een andere eigenaar. Het is een beklemming van eigendom en valt onder het privaatrecht.