Erfenis - Testament

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen en schulden dat een overleden persoon achterlaat. Deze boedel is gezamenlijk vermogen van de erfgenamen.