Europees Octrooi

Een Europees octrooi verleent exclusieve en tijdelijke exploitatierechten op de lidstaten van het Europees Octrooiverdrag.