Effectenrecht

Er bestaat veel wetgeving over het gebruik van effecten. Dit wordt het effectenrecht genoemd. De belangrijkste wet die gaat over effecten is de Wet op het financieel toezicht. Artikel 1 van deze wet geeft overigens een definitie van het begrip effecten. Dit zijn: * aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants en soortgelijke waardepapieren * rechten van deelgenootschap, opties, termijncontracten, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters en soortgelijke * certificaten van bovenstaande waarden * recepissen van bovenstaande waarden