Huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel

Onder het huwelijksstelsel wordt verstaan het geheel van regelen met betrekking tot het huwelijk. We onderscheiden het primair en het secundair vermogensstelsel. Het primair vermogensstelsel bevat de regels die van toepassing zijn op alle echtparen, van deze regels kan dus niet worden afgeweken. Het secundair huwelijksstelsel bevat de regels in verband met het huwelijksvermogensstelsel, men valt onder het wettelijk stelsel tenzij de partners hiervan via huwelijkscontract afwijken. Lees het dossier over het huwelijk.