Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer in en niet direct zichtbaar voor de omgeving. Huiselijk geweld valt buiten de sociale controle. Dit geweld komt veel voor en kent allerlei gradaties en vormen: seksueel geweld, vernedering, treiteren, geestelijk of lichamelijk mishandelen, overmatige controle van bijvoorbeeld geld, telefoneren en dergelijk