Handelsagentuurovereenkomst

De handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal. Dit contract onderscheidt zich van de gewone arbeidsovereenkomst door de afwezigheid van een ondergeschikt verband: de handelsagent oefent zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken uit en beschikt zelfstandig over zijn tijd maar moet "redelijke richtlijnen" van de principaal opvolgen.