Hoofdelijke aansprakelijkheid

Men is hoofdelijk aansprakelijk indien in groepsverband, elk lid voor het geheel kan aangesproken worden door de schuldeiser. Het aangesproken groepslid kan dan hetgeen hij voor de de andere groepsleden betaald heeft terugvorderen van elk van deze leden. Hoofdelijkheid kan voortvloeien uit de wet, gewoonte of uit een rechtshandeling. De hoofdelijkheid is voordelig voor de schuldeiser, deze moet immers niet elke schuldenaar afzonderlijk aanspreken.