Huwelijk

Het huwelijk kan worden omschreven als een wettelijk omkaderd instituut dat erop gericht is een duurzame levensgemeenschap tussen de twee echtgenoten tot stand te brengen. Het huwelijk wordt tot stand gebracht door een vormgebonden overeenkomst.