Huishoudelijk reglement

Het hushoudelijk reglement of het arbeidsreglement is een norm uit het arbeidsrecht, deze bevat een aantal specifieke arbeidsrechtelijke regels die gelden in de onderneming. Het arbeidsreglement wordt opgesteld door werkgever of eventueel door de ondernemingsraad.