Huurwaarborg

De waarborg is een geldsom, die maximum 3 maanden huur bedraagt, en die door de huurder op een geblokkeerde bankrekening geplaatst wordt. De verhuurder heeft op dit kapitaal een voorrecht en kan dit voorrecht gebruiken indien de huurder schade aan de gehuurde zaak zou toebrengen en deze niet wil vergoeden.