Handelingsbekwaamheid / rechtshandelingsbekwaamheid

Handelingsbekwaamheid is de bevoegdheid om de rechten en plichten die iemand heeft, zélf uit te oefenen. Iedere natuurlijke persoon is in principe handelingsbekwaam, een aantal categorieën personen zijn echter handelingsonbekwaam tengevolge van de wet bv. minderjarigen, of tengevolge van een rechterlijke uitspraak. Zij kunnen dus niet zelf rechtshandelingen stellen.