Huwelijksvereisten

De huwelijksvereisten zijn de voorwaarden waaraan de beide partners moeten voldoen vooraleer een huwelijk gesloten kan worden. Zo moeten bv. beide echtgenoten in principe de huwelijksgerechtigde leeftijd bereikt hebben. Er mogen anderzijds ook geen huwelijksbeletselen aanwezig zijn. Lees het dossier over het huwelijk.