Herverkaveling / herverkavelen / herverkaveld

Het opnieuw opdelen van een perceel in meerdere percelen waarbij ten minste 1 van die percelen bestemd is voor verkoop of langdurige vervreemding. Een herverkaveling veronderstelt een oorspronkelijke verkaveling.