Herstructurering, reorganisatie en ontbinding

De herstructurering van een onderneming heeft als doel het aantal werknemers van een onderneming in moeilijkheden te verminderen, bijvoorbeeld: * wanneer de activiteit verlieslatend is en een doorgedreven reorganisatie vergt om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen * wanneer de vooruitzichten op middellange termijn de werkgever verplichten om ontslagen en een reorganisatie van de onderneming te voorzien. De werkgever heeft in elk geval de verplichting om een zeer strikte procedure te respecteren en te evalueren welk type ontslag hij vooropstelt: * de sluiting van de onderneming * het collectief ontslag * de volledige of gedeeltelijke overdracht van de onderneming.