Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van ons land. Zij zorgt ervoor dat het recht door de lagere rechtscolleges op een eenvormige wijze wordt toegepast en kan om dit te bereiken eventueel vonnissen en arresten verbreken("casser"). Is dit het geval dan moet een ander rechtscollege van gelijk niveau opnieuw over de zaak oordelen. Er is slechts 1 Hof van Cassatie voor heel België.