Huiszoeking

Op initiatief van de onderzoeksrechter in strafzaken, of de dienst voor de mededinging in mededingszaken, kan een huiszoeking bevolen worden bij met redenen omklede beschikking en enkel wanneer het noodzakelijk is. Het huiszoekingsbevel machtigt de politie om eventueel zonder toestemming van en buiten medeweten van de eigenaar of zijn rechthebbende, of van de bewoner, een private plaats te betreden,