Hoofdelijkheid

Er bestaat hoofdelijkheid tussen schuldenaars wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars ten opzichte van de schuldeiser bevrijdt. Hoofdelijkheid tussen schuldeisers is komt daarentegen voor wanneer elke schuldeiser het recht heeft om betaling van de hele schuld te eisen en deze betaling aan één van de schuldeisers de schuldenaar bevrijdt. Hoofdelijkheid wordt nooit vermoed, maar moet altijd uitdrukkelijk bedongen zijn.