Huurwaardeforfait

Het huurwaardeforfait is een term uit het Nederlands recht, waarmee men doelt op de huurwaarde die een woonhuis geacht wordt te hebben. De gebruiker van dit huis moet zijn inkomen met deze waarde vermeerderen in belastingsaangelegenheden.