Handel

Handel is het uitwisselen van goederen en/of diensten tussen twee partijen. De originele vorm van handel was het direct ruilen van goederen tegen elkaar: ruilhandel. In dit geval zijn de twee partijen het eerst eens geworden over de gelijke waarde van de uit te ruilen goederen. Moderne handel vindt doorgaans plaats met tussenkomst van geld.