Handelspraktijken (WHPC)

Een handelspraktijk is Iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten. De wet op de handelspraktijken (WHPC) is een Belgische wet waarin de rechten en plichten van consumenten en handelaars met betrekking tot de koop en verkoop van producten en diensten zijn vastgelegd. De Wet dateert van 14 juli 1991 en heet volledig Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Uit de benaming blijkt dat zij voornamelijk tot doel heeft de consument te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en te zorgen voor een stel wettelijke bepalingen die garant staan voor een degelijke voorlichting van de consument. De wet legt onder meer de modaliteiten vast inzake reclame, de prijsaanduiding van producten, de etikettering en de benaming van oorsprong. De WHPC werd ondertussen vervangen door de WMPC, de Wet Marktpraktijken, welke in werking trad op 12 mei 2010.