Handgift

Een handgift is een vorm van schenking waarbij het geschonkene effectief overgaat van hand tot hand, of sinds kort ook via overschrijving. In principe moeten er bij de handgift geen schenkingsrechten betaald worden, hierop bestaan evenwel uitzonderingen.