Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendringen van een woning of bijbehorende ruimte of daarin verblijven zonder de toestemming en tegen de wil van de eigenaar of gebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een misdrijf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht onder artikel 138 WvS