Justitie

Advies over procedures, bewijzen, dagvaarding, cassatie en de werking van rechtbanken.

Wat is een procedure en hoe werkt justitie?

In belgië heb je 4 verschillende soorten procedures

1. Bemiddeling

De bemiddeling is een onderhandeling waarbij de betrokken partijen samen een oplossing zoeken waar ze zich beiden goed bij voelen. Het is een snelle en eenvoudige procedure, die veel goedkoper is dan een rechtszaak.

U kunt in bijna alle gevallen een beroep doen op bemiddeling:

Bemiddeling is niet gratis, maar het is wel een stuk goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een professionele bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en zijn kosten factureren. Als je een verzekering voor rechtsbijstand hebt, kan bemiddelingen daarin opgenomen zijn.

2. Rechtszaak

Sociale zaak

Een sociale zaak is gebaseerd op een geschil tussen een gerechtigde en de overheid of een verzekeringsinstelling over arbeidsongevallen en beroepsziekten, over sociale zekerheid voor werknemers (o.a. ziekte, werkloosheidkinderbijslag en pensioen) en voor zelfstandigen en over sociale bijstand (o.a. uitkeringen van OCMW, tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zorgverzekering).

In het Belgisch recht worden ook de zaken betreffende de collectieve schuldenregeling en geschillen tussen werkgevers en werknemers over bijvoorbeeld een ontslag als een sociale zaak beschouwd. Deze worden dan ook behandeld door de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven.

Burgerlijke zaak

Een burgerlijke procedure is een procedure over een geschil dat enkel betrekking heeft op een relatie tussen particulieren ( bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever, tussen man en vrouw). Er staan enkel private belangen op het spel, die geen weerslag hebben op de belangen van de maatschappij.

Hoger beroep

Hoger beroep is een rechtsmiddel dat wordt ingesteld tegen een beslissing van de eerste rechter, waardoor de zaak een tweede keer wordt onderzocht, in de mate waarin het hoger beroep werd ingesteld.

Elke partij – de veroordeelde, de burgerlijke partij, de eisende partij, de verwerende partij of het Openbaar Ministerie – kan in beroep gaan, behalve in de gevallen waarin geen hoger beroep mogelijk is.

Strafzaak

Een strafzaak wordt behandeld voor een vonnisgerecht (politierechtbankcorrectionele rechtbank, hof van beroep, hof van assisen).

Assisenzaak

Het hof van assisen is geen permanent strafrechtscollege. Het wordt samengesteld telkens wanneer een beschuldigde door de kamer van inbeschuldigingstelling naar het assisenhof wordt verwezen.

Jeugdzaak

De jeugdrechtbank treedt op wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd en als hij zich in een verontrustende situtatie bevindt.

Procedure strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbank beslist over de uitvoering van vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar.

3. Minnelijke schikking of verzoening

Alvorens partijen beslissen een procedure te starten, kunnen zij steeds eerst een verzoeningsprocedure vragen. Zo’n procedure aanvragen gebeurt meestal bij de vrederechter in het geval van problemen rond huur, consumentenkredieten, huwelijksproblemen, kleine financiële geschillen tot €1860. Je kan zo’n verzoening aanvragen met een brief aan de vrederechter.

Het grootste voordeel is dat deze soort bemiddeling volledig gratis is. Het grootste nadeel is dat er bij verzoening of minnelijke schikking geen verplichting is om erop in te gaan.

4. Arbitrage

Arbitrage is een methode van geschilbeslechting waarbij een onpartijdige arbiter (een particuliere rechter, een jurist, een deskundige, …) in een bestaand en/of toekomstig geschil tussen partijen een bindende beslissing geeft.

Het enigste nadeel ten opzichte van een procedure bij een gewone rechter zijn natuurlijk de kosten die daaraan zijn verbonden. Deze kosten moeten worden betaald door de betrokken partijen.

Soms worden de kosten van een arbitraal geding gelijkelijk verdeeld tussen de partijen, maar meestal zal de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage. Voor zover dit de veroordeling tot betaling van de kosten van rechtsbijstand van de in het gelijk gestelde partij betreft, zal de in het ongelijk gestelde partij veelal niet tot betaling van de volledige kosten van de in het gelijk gestelde partij worden veroordeeld.

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

  • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
  • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
  • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

  • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
  • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
  • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Subthema's

Balie Griffie Hoger Beroep Rechtplegensvergoeding Stafhouder

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies