Werkloosheid

Advies over ziekte, dop, glijtijd en gewaarborgd loon

In België is iemand werkloos wanneer hij tot de beroepsbevolding behoort, maar toch geen betaald werk hebt. Het stelsel van werkloosheid en werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn in het leven geroepen om ter bescherming van werknemers die hun baan verliezen.

Indien je als werkloze aan een aantal voorwaarden voldoet zorgt het werkloosheidsstelsel zo voor een gewaarborgd minimuminkomen,  ongeacht van jouw leeftijd.

Indien je als werknemer een zeker leeftijd hebt bereikt en een bepaald aantal jaren hebt gewerkt in een onderneming laat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag je toe om het bedrijf te verlaten met een werkloosheidsuitkering en een toeslag van de vroegere werkgever. 

Minimuminkomen 

De Belgische sociale zekerheid garandeert je een minimuminkomen als je werkloos bent. Aan jongeren wordt dit pas uitgekeerd na een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen. Als zij na deze periode nog steeds geen werk hebben, ontvangen zij een inschakelingsuitkering.

Eens je voldoende werkloosheidsrechten hebt opgebouwd, kom je in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Deze wordt toegekend als je buiten je wil om werkloos wordt en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Je werkgever kan je ook tijdelijk werkloos stellen. Je krijgt dan een uitkering van de RVA die overeenkomt met 70% van je loon.

Ook als je in het buitenland werkte, kom je in aanmerking voor het recht op werkloosheidsuitkeringen. Het volstaat dat je job aan de sociale zekerheid onderworpen zou zijn als ze in België uitgeoefend werd en dat je, na je werk in het buitenland, minstens 1 dag als loontrekkende gewerkt hebt in België.

Extra's

Naargelang je situatie geniet je ook bepaalde extra’s bovenop je werkloosheidsuitkering. Is je werkloosheid bijvoorbeeld het gevolg van een collectief ontslag? Dan kan je rekenen op extra begeleiding tijdens je zoektocht naar nieuw werk, zoals outplacement of een tewerkstellingscel.

Voor arbeiders, dienstbodes en werknemers via dienstencheques voorziet de RVA in een ontslagvergoeding, bovenop de werkloosheidsuitkering.

Oudere werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen). Hun vroegere werkgever betaalt hen een toeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering om het verschil met het vroegere loon op te vangen.

Wie langdurig werkloos blijft, heeft recht op een toeslag op de gewone kinderbijslag als het gezinsinkomen laag ligt.

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

  • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
  • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
  • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

  • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
  • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
  • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Subthema's

Beroepsziekte Werkloosheidsuitkering Gewaarborgd loon Glijtijd

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies