Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wie heeft recht op een werkloosheidsuitkering?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een uitkering te krijgen na je tewerkstelling?


Het principe

In principe heb je steeds recht op een werkloosheidsuitkering als je de volgende twee zaken kan bewijzen:

 • het aantal dagen dat je reeds in loondienst hebt gewerkt (de wachttijd)
 • gedurende een bepaalde periode (de referteperiode) voorafgaandelijk aan jouw uitkeringsaanvraag. 

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat je enkel recht kan hebben op een werkloosheidsuitering wanneer duidelijk blijkt dat het niet jouw wil is om zonder werk of loon te zitten. Je moet dus werkloos zijn zonder dat je dit zelf gewild hebt.

Welke dagen tellen mee?

De dagen die kunnen worden opgeteld om tot uw wachttijd te komen zijn: 

 1. Arbeidsdagen die je in loondienst hebt gewerkt; 
 2. waarvoor je een loon hebt ontvangen; en
 3. waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid werden betaald

Bepaalde dagen, zoals ziekte- of vakantiedagen, worden echter met de arbeidsdagen gelijkgeschakeld en kunnen dus worden meegerekend tot de wachttijd.  

Het volgende overzicht toont de wachttijd en referteperiode die op jouw situatie van toepassing zijn. Concreet zie je dus het minimum aantal arbeidsdagen dat je in loondienst moet gewerkt hebben binnen een bepaalde referteperiode om recht te hebben op een werkloosheidsuiterking. 

Overzicht criteria werkloosheidsuitkering

De referteperiode kan echter wel nog worden verlengd door een van de volgende gebeurtenissen:

 • een gevangenisstraf of hechtenis;
 • een geval van overmacht;
 • een bepaalde periode van inactiviteit voor de opvoeding van een kind;
 • de uitoefening van een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid, valt;
 • indien je in het buitenland hebt verbleven met uw partner in het kader van het Belgische leger;
 • een loopbaanonderbreking;
 • de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in het kader van het halftijds brugpensioen;
 • wanneer je ervoor kiest om tijdelijk deeltijds te werken om in te staan in de opvoeding van je kind(eren);
 • wanneer je ervoor kiest om tijdelijk deeltijds te werken omwillen van andere redenen;
 • sommige studie- of opleidingsprogramma's als niet-uitkeringsgerechtigd werkloze.

Nog vragen na dit artikel en wil je zekerheid over je rechten? Win dan zeker onze expertise in, Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.