Werkloosheidsuitkering

Vind je geen of moeilijk werk? Kijk hieronder hoe je aan een werkloosheidsuitkering geraakt.

Wat is een werkloosheidsuitkering of dop?

Dop is een werkloosheidsuitkering dat betaald wordt door de overheid als je geen baan hebt.

Het is belangrijk te vermelden dat je enkel recht kan hebben op een werkloosheidsuitering wanneer duidelijk blijkt dat het niet jouw wil is om zonder werk of loon te zitten.  Je moet dus werkloos zijn zonder dat je dit zelf gewild hebt.

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

In principe heb je steeds recht op een werkloosheidsuitkering als je de volgende twee zaken kan bewijzen:

 • aantal dagen dat je reeds in loondienst hebt gewerkt (de wachttijd)
 • Gedurende een bepaalde periode (de referteperiode) voorafgaandelijk aan jouw uitkeringsaanvraag.

De dagen die kunnen worden opgeteld om tot uw wachttijd te komen zijn:

 • Arbeidsdagen die je in loondienst hebt gewerkt
 • Waarvoor je een loon hebt ontvangen; en
 • Waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid werden betaald

Bepaalde dagen, zoals ziekte- of vakantiedagen, worden echter met de arbeidsdagen gelijkgeschakeld en kunnen dus worden meegerekend tot de wachttijd. 

De referteperiode kan echter wel nog worden verlengd door een van de volgende gebeurtenissen:

 • Een gevangenisstraf of hechtenis
 • Een geval van overmacht
 • Een bepaalde periode van inactiviteit voor de opvoeding van een kind
 • De uitoefening van een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid, valt
 • Indien je in het buitenland hebt verbleven met uw partner in het kader van het Belgische leger
 • Een loopbaanonderbreking
 • De toekenning van werkloosheidsuitkeringen in het kader van het halftijds brugpensioen
 • Wanneer je ervoor kiest om tijdelijk deeltijds te werken om in te staan in de opvoeding van je kind(eren)
 • Wanneer je ervoor kiest om tijdelijk deeltijds te werken omwille van andere redenen
 • Sommige studie- of opleidingsprogramma's als niet-uitkeringsgerechtigd werkloze

Welke problemen zijn er?

 • De man werkt stiekem in het zwart.
 • De man krijgt al andere soortgelijke uitkeringen.
 • Men doet geen moeite om een baan te vinden.

 

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies