Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Welke stappen moet je nemen na samen met je werkgever besloten te hebben de arbeidsovereenkomst te ontbinden?

Wat moet je doen als je samen met je werkgever besloten hebt jouw arbeidsovereenkomst te ontbinden?

Stel dat je 20 jaar lang gewerkt hebt bij een bedrijf en vorig jaar werd in onderling overleg de arbeidsovereenkomst ontbonden. Wat brengt dit nu met zich mee?

Dit artikel is een voorbeeld van ons juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs. 

Zich aanmelden bij de RVA

Een werknemer heeft recht op werkloosheidsuitkeringen als hij kan bewijzen dat hij:

 • een minimum aantal dagen tewerkstelling heeft gehad
 • in een vooraf bepaalde periode

Die periode is in de eerste plaats afhankelijk van de leeftijd van de werkloze. In uw concrete geval betekent dit:

 • ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan de aanvraag
 • ofwel 312 dagen tijdens de 42 maanden die de aanvraag voorafgaan en 1560 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan
 • ofwel 416 dagen tijdens de 42 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan.

Echter, om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten moet een aanvrager wegens “omstandigheden onafhankelijk van zijn wil” zonder arbeid en zonder loon zijn. Aangenomen wordt dat wanneer de arbeidsovereenkomst in onderling overleg werd stopgezet, er geen sprake is van omstandigheden onafhankelijk van de wil. 

Dit levert in deze concrete situatie al meteen een probleem op. De rechtzoekende kan een verwittiging krijgen of zelfs van het recht op uitkeringen worden uitgesloten voor een periode van 4 tot 25 weken.  

Hoe groot de kans is dat de instelling deze of geen beslissing neemt, valt niet te voorspellen, maar hou er wel rekening mee dat een eventuele sanctie wordt verlengd met de periode van ziekte.

Los daarvan wordt er aangeraden zich zo snel mogelijk naar de uitbetalingsinstelling te richten. De eventuele vergoeding zal immers maar worden uitgekeerd vanaf de datum van de aanvraag. 

Aanvraag ZIV

Voor het recht op ziekte-uitkeringen gelden dan weer andere voorwaarden:

 • vanzelfsprekend moet de ziekte zijn erkend door de adviserend arts van het ziekenfonds, 
 • daarnaast moet de rechtzoekende maximaal 30 dagen voor het begin van de arbeidsongeschiktheid de hoedanigheid van rechthebbende hebben gehad 
 • bovendien moet de aanvrager 180 dagen gewerkt hebben gedurende de twaalf maanden die aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaan.

Ook hierover kan je echter voorafgaand informeren bij de ziekenfondsen; de rechtzoekende kan daar normaal inderdaad van genieten (zij het desgevallend op grond van zijn statuut van werkzoekende). 

Wat betekent dit nu concreet?

De rechtzoekende dient zich in ieder geval tot de uitbetalingsinstelling van zijn keuze (vakbond of HVW) wenden. Het werkloosheidsbureau zal het recht op uitkeringen vaststellen en de beslissing aan de uitbetalingsinstelling overmaken. Vanaf dat ogenblik is niet alleen de concrete beslissing bekend, maar kan er tegen die – gebeurlijk negatieve – beslissing beroep worden ingesteld. 

Daarnaast bestaat er inderdaad de mogelijkheid een ruling aan te vragen. Daarmee kan men voorafgaand informatie inwinnen over de te nemen beslissing. Het belang van de ruling ligt ook elders. Zonder nieuwe feiten of wijziging van de wet is de RVA gebonden door zijn schriftelijke en voorafgaande antwoord.

Ook de ziekenfondsen bieden deze mogelijkheid om zich vooraf te informeren. 

Dit artikel is een voorbeeld van ons juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.