Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract waarbij een persoon, de werknemer, zich verplicht tot werk tegen betaling, ten behoeve van een andere persoon, de werkgever, en dat werk verricht onder toezicht van die tweede person.

De vier basiselementen van een arbeidsovereenkomst zijn "het contract, het werk, de beloning en het gezag van de werkgever" (een verhouding van onderschikking). Arbeidscontracten kunnen worden onderscheiden naar de aard van het werk (contracten voor handarbeid of voor kantoorwerk), de geldigheidsduur (onbepaalde tijd versus bepaalde tijd, contract voor tijdelijke arbeid) en naar de lengte van de werkweek (voltijd versus deeltijd). De hoofdelementen van een arbeidsovereenkomst, dus de aard van het werk, de taken en functies, de vergoeding, de arbeidsplaats en de arbeidsduur, kunnen niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. Elke verandering in het arbeidscontract vereist de instemming van beide partijen.

Een vast contract/contract voor onbeperkte duur hoeft niet schriftelijk te zijn. Alle andere contracten moeten wel op schrift worden gesteld, zoals het tijdelijke contract, contracten voor specifieke taken, deeltijd, vervanging, studentencontracten, contract voor telewerk of thuiswerken. Waar niets naders is overeengekomen, is de veronderstelling dat de arbeidsrelatie berust op een vast voltijdscontract voor onbepaalde duur en zonder proeftijd. Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden vastgesteld. Maar sommige bepalingen, zoals bepaald/onbepaald, moeten dus wel op schrift staan om geldig te zijn. Daaronder vallen ook "het concurrentiebeding, de opzegtermijn voor senioren, en bepalingen omtrent de proefperiode”. De arbeidsovereenkomst moet worden opgesteld in de juiste voertaal van de regio waar de werknemer woont/werkt (Frans, Nederlands of Duits). Indien het contract niet in de juiste voertaal is opgesteld kan het ongeldig worden verklaard.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst 

Een arbeidsovereenkomst of -contract is een overeenkomst tussen u en uw werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst onder de volgende voorwaarden:

 • u bent in dienst van uw werkgever. Dit betekent dat er een gezagsverhouding bestaat  tussen u en uw werkgever;
 • u ontvangt loon voor het werk dat u uitvoert;
 •  u verricht persoonlijk arbeid. Dit betekent dat u zich niet kunt laten vervangen door een ander voor de uitvoering van het werk;
 • u voert het werk gedurende een bepaalde periode uit.  

Kenmerken arbeidsovereenkomst

U kunt een arbeidsovereenkomst afsluiten ‘naargelang van de duur’ of ‘naargelang de aard van het werk’.

Naargelang van de duur

Verschillende arbeidsovereenkomsten zijn mogelijk:

 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een contract waarin de duur (begin- en einddatum van uw dienstverband) nadrukkelijk wordt vermeld. Daarbij omschrijft het contract duidelijk uw werk. Met andere woorden: dat uw arbeidsovereenkomst afloopt bij voltooiing van een bepaald werk. Van dit werk zijn de aard en de omvang omschreven in uw arbeidsovereenkomst;
 • een vervangingsovereenkomst;
 • een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid en uitzendarbeid;  

Naargelang de aard van het werk 


Werkt u in België? Dan is er een verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor arbeiders en een arbeidsovereenkomst voor bedienden. Een arbeider heeft bijvoorbeeld een andere proeftijd dan een bediende. Dit geldt ook voor de opzegtermijnen, de uitbetaling van uw vakantiegeld en het gewaarborgd loon bij ziekte (‘loondoorbetaling bij ziekte’).
Daarnaast kent België ook nog arbeidsovereenkomsten voor handelsvertegenwoordigers en dienstboden.