Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Is er soms sprake van uitzonderlijke omstandigheden bij werkloosheidsuitkering?

Kan je gebruik maken van uitzonderlijke omstandigheden bij werkloosheidsuitkering?

Stel dat je slachtoffer was van geweld en nu wil je volledig opnieuw beginnen. Is er een mogelijkheid om te stoppen op je job en terwijl je een opleiding volgt gebruik te maken van een werkloosheidsuitkering?

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Onder welke voorwaarden kan je een werkloosheidsuitkering krijgen?

Wie een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, moet daarvoor een opzegtermijn respecteren of een opzegvergoeding betalen. De opzegtermijn of –vergoeding is afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer. 

Wil je in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering, dan moet je zonder werk zitten door omstandigheden buiten je wil. Concreet mag je dus zelf de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Alle info daarover vindt je hier

Ben je daarentegen arbeidsongeschikt, dan heb je aanvankelijk recht op gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever. Nadien krijgt je een uitkering van het ziekenfonds, berekend in functie van de duur van de ongeschiktheid, de gezinstoestand en het loon. 

Wat betekent dit nu concreet?

Om een werkloosheidsuitkering te krijgen, mag je de arbeidsovereenkomst niet zelf beëindigen. Ben je daarentegen – kort of langdurig – arbeidsongeschikt, dan kom je eerst in aanmerking voor gewaarborgd loon van de werkgever en vervolgens voor een uitkering ten laste van het ziekenfonds. 

Voor een werkloosheidsuitkering kan je terecht bij de vakbond of de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Je krijgt een kaart die je elke dag moet invullen zolang je niet werkt. 

Ingeval van arbeidsongeschiktheid moet je de werkgever (en vervolgens ook de mutualiteit) zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Kijk daarvoor je arbeidsreglement na en bezorg daarvoor een geldig doktersbriefje. 

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.