Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Opzegtermijn berekenen

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

In België verschillen de opzegtermijnen van arbeiders van de opzegtermijnen van bedienden. U zegt uw werk schriftelijk op. U moet daarbij de begindatum en de duur van de opzegtermijn vermelden. Voor bedienden geldt de zogenoemde ‘tegenopzegging’. Deze geldt als u zelf ander werk heeft gevonden, nadat u een ontslagaanzegging van uw werkgever heeft ontvangen. U verbreekt dan uw arbeidsovereenkomst met een verkorte opzegtermijn.

Hoe werkt de opzegtermijnen bij arbeiders? 

De opzegtermijn begint op de eerstvolgende maandag na opzegging. Deze termijn duurt 28 dagen bij ontslag door de werkgever. En 14 dagen als de werknemer zelf opzegt. Is een werknemer 20 jaar of meer in dienst bij een werkgever? Dan geldt een dubbele opzegtermijn van 56 dagen of 28 dagen. 


Kortere opzegtermijnen

Zijn arbeiders minder dan 6 maanden in dienst?

Dan kan een kortere opzegtermijn gelden in de arbeidsovereenkomst.

Zegt de werkgever op?

Dan geldt een opzegtermijn van minimaal 7 dagen.

Neemt een werknemer zelf ontslag?

Dan mag de opzegtermijn niet langer zijn dan de helft van de termijn die geldt wanneer de werkgever opzegt.

Opzegtermijnen voor bedienden 


Voor bedienden begint de opzegtermijn op de eerste dag van de volgende maand na opzegging. Het bruto jaarloon (inclusief dubbel vakantiegeld en de eindejaarspremie) en de duur van het dienstverband (anciënniteit) bepalen de exacte opzegtermijn. Er bestaan 3 soorten opzegtermijnen voor bedienden.

Opzegtermijnen als bediende zelf ontslag neemt

 • Is uw bruto jaarloon niet meer dan € 30.535*? En bent u minder dan 5 jaar in dienst? Dan geldt een opzegtermijn van 1,5 maand. Bent u 5 jaar of langer in dienst? Dan geldt een opzegtermijn van 3 maanden. 

 • Is uw bruto jaarloon meer dan € 30.535* Dan wordt de opzegtermijn vastgesteld in uw arbeidsovereenkomst (ingaande op z’n vroegst op het moment waarop wordt opgezegd) of vastgesteld door de rechter. 

 • De opzegtermijn mag niet langer zijn dan 4,5 maand bij een bruto jaarloon van maximaal € 61.071*. Bij een bruto jaarloon boven € 61.071* mag de opzegtermijn niet langer zijn dan 6 maanden. 


Opzegtermijnen als bediende wordt ontslagen

 • Is uw bruto jaarloon niet meer dan € 30.535*? En bent u minder dan 5 jaar in dienst? Dan moet uw werkgever een opzegtermijn van minstens 3 maanden aanhouden. Bent u 5 jaar of langer in dienst? Dan geldt voor elke periode van 5 jaar een extra opzegtermijn van 3 maanden. Bij een dienstverband van bijvoorbeeld 17 jaar geldt dus een opzegtermijn van 12 maanden. 

 • Is uw bruto jaarloon meer dan € 30.535*? Dan wordt de opzegtermijn vastgesteld in uw arbeidsovereenkomst (ingaande op z’n vroegst op het moment waarop wordt opgezegd) of vastgesteld door de rechter. 

 • Is uw bruto jaarloon meer dan € 61.071*? Dan kan de werkgever de opzegtermijnen in uw arbeidsovereenkomst opnemen. Dit gebeurt vooraf en uiterlijk op het moment dat u in dienst treedt. Deze opzegtermijnen moeten minimaal gelijk zijn aan de termijnen die gelden voor bedienden, die minder dan € 30.535* per jaar verdienen.

Opzegtermijnen als een bediende tegen opzegt 


Zegt een werkgever een arbeidsovereenkomst op? Dan kan een bediende deze overeenkomst beëindigen voordat de formele opzegtermijn is verstreken. 


 • Is uw bruto jaarloon minder dan € 30.535*? Dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

 • Ligt uw bruto jaarloon tussen de € 30.535 en € 61.071*? Dan is de opzegtermijn 2 maanden. 

 • Is uw bruto jaarloon hoger dan € 61.071? Dan geldt een opzegtermijn van maximaal 4 maanden. De opzegtermijn wordt vastgesteld in uw arbeidsovereenkomst (ingaande op z’n vroegst op het moment waarop wordt opgezegd) of vastgesteld door de rechter. 


In bepaalde sectoren gelden afwijkende regelingen voor opzegtermijnen. Raadpleeg de cao die geldt voor uw sector of bedrijf.

Zoeken naar ander werk

Bent u een arbeider of bediende met een maximum jaarloon van € 30.535*? Dan mag u tijdens uw opzegtermijn 1 dag per week afwezig zijn om ander werk te zoeken. U behoudt daarbij uw volledige loon. Bent u een bediende met een jaarloon van meer dan € 30.535*? Dan mag u eerst een halve dag per week afwezig zijn om ander werk te zoeken. De laatste 6 maanden van uw opzegtermijn mag u ook 1 dag per week afwezig zijn om ander werk te zoeken.