Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Ziekte

Als ziekte ervoor zorgt dat u niet kan gaan werken, heeft u een aantal rechten.

Ontvang ik loon als ik ziek ben?

Als u door ziekte arbeidsongeschikt bent, heeft u in principe recht op een tijdelijk 'gewaarborgd loon'. Er zijn een aantal uitzonderingen. Een sportongeval geeft geen aanleiding tot een 'gewaarborgd loon'.

Kan ik ontslagen worden omdat ik ziek ben?

In principe wordt uw arbeidsovereenkomst 'geschorst' zolang u arbeidsongeschikt bent. Dat betekent dat de verplichtingen van werknemer en werkgever tijdelijk ophouden. Tijdens de schorsing kan uw arbeidsovereenkomst in principe ook niet opgezegd worden. De opzeggingstermijn begint immers maar te lopen zodra de schorsing ten einde is.

Op zich is ziekte ook geen 'dringende reden' die tot onmiddellijk ontslag kan leiden. Het arbeidscontract mag ook niet vermelden dat er automatisch ontslag is bij ziekte. Wel kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als u meer dan zes maanden arbeidsongeschikt bent. U heeft dan wel recht op een opzeggingsvergoeding.

Ben u toch ontslaan wegens ziekte?

Bekijk hier de procedure om een vergoeding te eisen voor ontslag wegens ziekte.  Bekijk hoeveel het kost en wanneer u wel/niet kan winnen.