Slachtoffer

Schadevergoeding

Ben je slachtoffer van een misdrijf? Welke stappen kan je ondernemen? Wat zijn je rechten en plichten? Jureca helpt je in het behalen van de maximale juridische uitkomst. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in strafrecht verspreid over België. Je verdediging en bijstand kunnen helemaal gratis of aan een scherpe prijs door middel van rechtsbijstand en pro deo tarieven. Is dit niet mogelijk in jouw geval? Dan krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs zodat je op de hoogte bent van alle factoren voordat je een beslissing maakt.

Wanneer je slachtoffer bent van een misdrijf, moet je hier aangifte van doen bij de politie. Zij maken dan een PV aan en geven dit door aan de procureur des Konings. De procureur beslist dan over de uitvoering van een onderzoek of niet. 

Schadevergoeding vorderen

Als slachtoffer kan je de rol van burgerlijke partij op jezelf nemen door aan de strafrechter een verklaring af te leggen over de ondervonden schade door het misdrijf, en dat je voor die schade vergoed wil worden. Hierdoor kan je met het strafproces de schade ‘verhalen’ op de dader/verdachte. De rechter doet dan uitspraak tegen de verdachte en over je eventuele schadevergoeding. Hierbij raden we je altijd aan je door ons te laten bijstaan in de vorm van een advocaat. Advocaten weten immers de beste manier om je schadevergoeding te maximaliseren zodat je vergoed wordt voor schade die je geleden hebt.

Zou de procureur alsnog beslissen de verdachte niet te vervolgen op basis van onvoldoende bewijs, kan je als slachtoffer nog steeds de verdachte zelf rechtstreeks dagvaarden of een klacht met jezelf als burgerlijke partij stellend plaatsen bij de Onderzoeksrechter. In deze gevallen raden we je zeker aan om samen te werken met Jureca zodat je aan de scherpste prijs wordt bijgestaan door de meest ervaren strafrecht specialisten. Als slachtoffer kan je jezelf ook altijd richten tot de burgerlijke rechtbanken voor het krijgen van een schadevergoeding.

Het recht om geïnformeerd te worden.

Een slachtoffer van een misdrijf dat een klacht heeft neergelegd bij de politie krijgt enkel informatie over wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Je kan echter altijd ook nog een verklaring van benadeelde persoon gaan neerleggen op het secretariaat van het parket van de procureur des Konings. Door dit te doen krijg je meer info, zo wordt je op de hoogte gebracht van:

·      Seponering van de zaak en de reden van de seponering (schorsing van het proces)

·      Instellen van het gerechtelijk onderzoek

·      Vaststelling van de eventuele zittingsdag voor het gerecht (onderzoeks- of vonnisgerecht)

Indien je deze verklaring wil afleggen kan je je het best laten begeleiden door Jureca met een van onze ervaren advocaten. Wij weten immers hoe je best deze verklaring kan opstellen zodat je het gewenste resultaat bekomt. 

Het recht om zelf te informeren.

Tijdens het onderzoek is het mogelijk als slachtoffer om te vragen dat de politie een bepaalde opsporingshandeling uitvoert of dat ze een persoon verhoren. Je kan ook altijd vragen om zelf gehoord te worden.

Indien je jezelf als burgerlijke partij gesteld hebt dan kan je, tijdens het onderzoek, de rechter vragen om een bijkomend onderzoek te maken of  inzage te krijgen in het dossier. 

Bemiddeling 

De wet zorgt ervoor dat iedereen die deel uitmaken van een procedure gratis gebruik kunnen maken van een bemiddeling. Dit geld voor de volledige procedure, van begin tot eind, en is zelfs mogelijk in de fase waar de straf reeds uitgevoerd wordt.

Wat houdt een bemiddeling in?

Een bemiddeling is de mogelijkheid voor dader en slachtoffer om, samen met een neutrale bemiddelaar, een gesprek aan te gaan over wat er gedaan kan worden om ‘herstel te zoeken’. Eenvoudiger verwoord betekent dit dus dat je samen in gesprek een oplossing of schadevergoeding afsluit waar beide partijen akkoord mee zijn. Je kan tijdens het bemiddelinggesprek ook altijd bijgestaan worden door onze ervaren advocaten.

Dit alles is kosteloos mogelijk of aan een lage prijs, lees meer over rechtsbijstand en pro deo advocaten om meer te weten te komen. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in strafrecht verspreid over België. Indien rechtsbijstand of pro deo geen optie is krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs zodat je op de hoogte bent van alle factoren voordat je een beslissing maakt.