Gewaarborgd loon

Ben je arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval? Zie hieronder als je recht hebt op een gewaarborgd loon.

Wat is een gewaarborgd loon?

Als een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, andere dan beroepsziekte of arbeidsongeval, heeft hij voor een bepaalde periode recht op het behoud van zijn loon ten laste van zijn werkgever. In geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte gelden andere specifieke regels.

Voor bedienden is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Een bediende die is aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vereist, behoudt slechts recht op loon onder dezelfde voorwaarden als arbeiders.

Voor arbeiders is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen; daarna krijgen ze gedurende 7 dagen 85,88% van hun normale loon. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon, dat ook door de werkgever wordt betaald. Tijdens deze laatste periode wordt het gewaarborgd loon aangevuld met een uitkering van het ziekenfonds. .

Door de afschaffing van de carenzdag, hebben arbeiders vanaf 1 januari 2014 net zoals bedienden recht op hun gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit gewaarborgd loon verschillen naargelang de werknemer een arbeider dan wel een bediende is:  

 • Bediende aangeworven voor een onbepaalde tijd, voor een bepaalde tijd van ten minste 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van ten minste 3 maanden vereist.
 • Bediende aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vereist, dienen één maand ononderbroken in dienst van de onderneming te zijn.
 • Arbeiders moeten één maand ononderbroken in dienst van de onderneming te zijn.

Welke problemen zijn er?

 • De arbeidsongeschiktheid komt wel door een beroepsziekte of een arbeidsongeval.
 • De werknemer wordt te weinig of te veel betaald.
 • De arbeider is minder als 1 maand in dienst van de onderneming ziek gevallen.

Welke oplossingen zijn er?

Een werknemer die om gezondheidsredenen niet meer in staat is om te werken, moet:

 • Zijn werkgever onmiddellijk van zijn toestand op de hoogte brengen.
 • Zijn werkgever binnen de voorziene termijn een medisch attest bezorgen
 • Zich indien nodig onderwerpen aan het onderzoek van een controlearts.
 • Bij langere afwezigheid het ziekenfonds verwittigen via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Termijn voor arbeiders is 14 dagen. Voor bedienden bedraagt de termijn 28 dagen.

 

 

 

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies