Arbeidsongeval

Advies over arbeidsongevallen, bescherming, vergoeding en procedures.

Wat is een arbeidsongeval ?

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en voor het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt'. Daarnaast wordt ook een ongeval op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk) als een arbeidsongeval beschouwd.   

Concreet spreken we over een arbeidsongeval wanneer de volgende elementen aanwezig zijn:

 • een plotselinge gebeurtenis;
 • één of meerdere uitwendige oorzaken;
  • het bestaan van een letsel (hoeft niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden; er dienen minstens medische kosten te zijn gemaakt);
  • uitz.: een ongeval waarbij schade wordt veroorzaakt aan prothesen of orthopedische toestellen wordt ook beschouwd als arbeidsongeval zonder dat er van een letsel sprake hoeft te zijn;
 • een causaal verband tussen het ongeval en het letsel;
 • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de overeenkomst.

Welke problemen zijn er?

 • De man wordt niet volledig vergoed door een verzekeringsmaatschappij.
 • Het ongeval is buiten het werk gebeurd, maar men steekt het toch om werk gebaseerde redenen.
 • Men kan door het ongeval niet meer werken.

Welke oplossingen zijn er?

Het is een van de sociale risico's die worden vergoed door de Sociale Zekerheid. Als aan de voorwaarden voor een arbeidsongeval voldaan is, wordt de schade die daarvan het gevolg is volledig vergoed door een verzekeringsmaatschappij.