Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Gewerkt in het buitenland tijdens je werkloosheidsuitkering. Wat nu?

Een werkloosheidsuitkering krijgen als arbeidszoekende en toch werken in het buitenland.

Stel dat je als arbeidszoekende een werkloosheidsuitkering krijgt. Je ging gedurende enkele maanden naar het buitenland om een familielid bij te staan. Tijdens die periode werkte je daar ook in een restaurant.
Hoe moet je nu handelen? Welke rechten heb je? Kan de RVA ontdekken dat je in het buitenland gewerkt hebt of dat je een paar keer naar Portugal op reis ging?

Voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering

Wie onvrijwillig zonder werk zit, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering. Zo moet je bijvoorbeeld een minimum aantal dagen hebben gewerkt alvorens je een uitkering kan aanvragen en mag je ook niet zelf ontslag nemen. 

Ook tijdens de werkloosheid moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet je controlekaart altijd bij je hebben, je moet zonder loon zijn, je moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en je moet in België blijven. 

Bijverdienste

Een eerste belangrijke voorwaarde die van toepassing is, is dat je zonder loon en zonder werk bent. Je mag je werkloosheidsuitkeringen enkel combineren met een bijberoep/bijverdienste als je 

  • dat bijberoep al minstens 3 maanden voor de aanvraag uitoefende, het is dus niet mogelijk om tijdens je werkloosheid te beginnen met een bijberoep
  • het bijberoep ook hebt aangegeven op het ogenblik dat je de uitkering aanvroeg
  • dat bijberoep niet uitoefent tussen 7 en 18 uur tijdens de week. Op zaterdag en zondag doet het uur er niet toe en verlies je sowieso een uitkering per gewerkte dag, ook al werkte je tussen 18u en 7u.

Als je aan al deze voorwaarden voldoet, kan je je bijberoep blijven uitoefenen en tegelijkertijd uitkeringen ontvangen. 

Voldoe je hier niet aan, dan mag je eigenlijk niet werken. Minstens zal je de dagen waarop je werkt, moeten schrappen op je controlekaart, zodat je voor deze dagen geen uitkering krijgt. 

Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat je de uitkeringen moet terugbetalen en dat je wordt vervolgd voor de rechtbank. Je kan ook voor meerdere weken of maanden worden uitgesloten van een uitkering. 

Beschikbaarheid

Een andere belangrijke voorwaarde is dat je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je ingaat op elke passende dienstbetrekking. Dat wordt gecontroleerd door de VDAB. Het zou kunnen dat de VDAB vond dat je niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt doordat je langdurig in het buitenland was, zelfs zonder dat men weet dat je daar gewerkt hebt. 

Als je naar het buitenland gaat terwijl je een uitkering krijgt, moet je namelijk toelating vragen en formulieren invullen bij de RVA. In dat formulier zal ook staan hoe lang je naar het buitenland mag, maar in geen geval mag je langer dan 3 maanden weg zijn. Zelfs niet als het gaat over verschillende korte periodes. Heel uitzonderlijk kan de periode worden verlengd tot 6 maanden.

Heb je toelating gekregen om naar het buitenland te gaan, dan moet je je ook bij de buitenlandse werkloosheidsinstelling inschrijven. Ga je in het buitenland aan de slag, terwijl je in België een uitkering geniet, dan moet je dat uiteraard meedelen aan de RVA. 

Concreet advies

Hoewel je nooit zeker weet wat de RVA en de VDAB precies weten, weten ze het waarschijnlijk indien je verblijft in het buitenland, zonder dat je daarvoor toelating had. Dat op zich kan volstaan om de uitkeringen terug te vorderen. 

Bovendien heb je, in deze situatie, er zelfs gewerkt zonder dit aan te geven en heb je daardoor, ten onrechte, uitkeringen ontvangen. 

Indien dit ingeschreven werk was, dan zal de RVA dit weten en zal men je vragen de uitkeringen terug te betalen, al dan niet gekoppeld aan een sanctie. 

Zelfs als je in het zwart zou hebben gewerkt - en de VDAB vond dat je door je vertrek niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt – kan je worden uitgesloten en kunnen onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd. 

Als de uitkeringen worden teruggevorderd, kan je daartegen beroep instellen bij de rechtbank. 

Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.