Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan je als ambtenaar jouw overlevingspensioen combineren met een vervangingsinkomen?

Kan je jouw overlevingspensioen combineren met een vervangingsinkomen als ambtenaar?

 

De bevoegde rechtbank inzake ambtenarenpensioenen is de Rechtbank van Eerste Aanleg in tegenstelling tot  werknemerspensioenen waarvoor de Arbeidsrechtbank bevoegd is.

 

In het geval van een negatieve beslissing is de termijn waarbinnen beroep dient te worden ingesteld zal al dan niet gaan om een termijn van één maand of een langere termijn.

 

Cumulatie overlevingspensioen met vervangingsinkomen

 

De problematiek in dit artikel betreft de regeling in zake het ambtenarenpensioen en meer bepaald de  mogelijkheid van cumulatie van een overlevingspensioen met een vervangingsinkomen. De ter zake geldende regel houdt een verbod in op cumulatie. Hierop bestaat één belangrijke uitzondering:

 

Een overlevingspensioen kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen gedurende een eenmalige periode van maximum 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden. Het uit te betalen bedrag voor het overlevingspensioen is beperkt tot   715, 75  EURO  per  maand (vanaf maart 2020).

 

Als u één of meerdere overlevingspensioenen met een vervangingsinkomen cumuleert dan zal het voordeel van de toegestane cumulatie verloren gaan zodra u een Belgisch of een buitenlands rustpensioen ontvangt.

 

Vervangingsinkomen

De vraag die zich bijkomend stelt is wat wordt er verstaan onder een vervangingsinkomen:

  • de uitkering wegens loopbaandonderbreking, vermindering van de arbeidsprestaties of tijdskrediet;
  • de werkloosheidsuitkering;
  • de aanvullende vergoeding toegekend in het kader van een conventioneel brugpensioen;
  • de primaire ongeschiktheidsuitkering uitbetaald door de mutualiteit
  • de invaliditeitsuitkering toegekend krachtens een Belgische wetgeving.

 

Met invaliditeitsuitkering  gelijkgestelde buitenlandse voordelen of voordelen van internationaal publiek recht worden daarentegen beschouwd als een rustpensioen en  niet als een vervangingsinkomen. Een wajong-uitkering dient derhalve te worden beschouwd als een rustpensioen.                

Absoluut maximum                                                

 

Andere regels van mogelijke cumulatie zijn derhalve van toepassing waarbij rekening gehouden wordt met het “absoluut maximum“.

 

Indien het totaalbedrag van de pensioenen en voordelen hoger is dan het grensbedrag dan moet er een vermindering worden toegepast om het totaalbedrag van deze pensioenen en voordelen te beperken tot het absoluut maximumbedrag. Het absoluut maximumbedrag dat niet mag worden overschreven bedraagt 81.622,85 EURO bruto per jaar. 

 

Onder voorbehoud van verder nazicht van de getroffen beslissing en motieven hiervan is het mogelijk dat men echter wel aanspraak kan maken op deze  gunstige regeling van het “absoluut maximum“.

 

Om effectief in concreto te kunnen nagaan welke regels er werden toegepast of dienen te worden toegepast verzoek, is het voor een advocaat nodig over een kopie te beschikken van de beslissing van de Federale Pensioendienst.  

 

Bovendien is het zo dat de pensioendienst de wettelijke verplichting heeft de meest gunstige wettelijke regeling toe passen voor de ambtenaar.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Beschik je over voldoende bewijzen van (emotioneel) misbruik? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van pensioen kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.