Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Is het mogelijk de onpartijdigheid van een notaris-vereffenaar in vraag te stellen?

Ja dit is zeker mogelijk, wanneer deze als niet onpartijdig wordt bevonden zal een rechter nieuwe notaris-vereffenaar aanstellen ter vervanging.

Dit artikel bestaat uit een kort juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs. 

Wat is de rol van de notaris–vereffenaar?

De notaris-vereffenaar moet alle informatie verzamelen om de gerechtelijke vereffeningverdeling te kunnen voltrekken, hij moet de leiding op zich nemen en de gerechtelijke vereffening-verdeling coördineren en ervoor zorgen dat alles binnen de termijnen van de kalender afgewerkt raakt. Daarnaast moet de notaris-vereffenaar er naar streven om de partijen tot overeenkomsten te brengen. Lukt dat niet dan moet hij eventuele geschilpunten beslechten en indien nodig – middels een proces-verbaal wegens beweringen en zwarigheden – voorleggen aan de rechter.

Hoe gaat de vervanging van de notaris-vereffenaar in zijn werk?

In geval van omstandigheden die gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan over zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid, kan de rechter beslissen tot vervanging van de notaris-vereffenaar (art. 1211 §2 Ger.W.). Elke partij of de notaris zelf kan daartoe een verzoek richten aan de rechter die de notaris-vereffenaar aanvankelijk heeft aangesteld.

Eens het verzoek tot de rechter is gericht, brengt de griffie de notaris en de andere deelgenoten hiervan op de hoogte bij gerechtsbrief. De notaris-vereffenaar kan daarop binnen de vijftien dagen zijn opmerkingen hierover te kennen geven. Na verloop van deze termijn worden de notaris-vereffenaar en de partijen opgeroepen ter terechtzitting. Meestal wordt de notaris wel vooraf informeel gecontacteerd door de griffie om zijn beschikbaarheid te verifiëren. Is de notaris evenwel niet aanwezig op de zitting, dan kan dat de vervanging niet verhinderen. 

Gaat de rechter in op het verzoek tot vervanging van de notaris-vereffenaar, dan stelt hij ineens een nieuwe notaris ter vervanging aan. Komen de partijen overeen met betrekking tot de nieuwe notaris, dan zal de rechter die noodzakelijkerwijs aanstellen. Wordt echter geen akkoord bereikt, dan kan de rechter ambtshalve een notaris aanwijzen.

Tot slot

Indien je twijfels hebt over de onpartijdigheid van de notaris-vereffenaar kan je altijd diens vervanging vragen aan de rechter.

 

Zoals reeds vermeld is dit een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.