Burenhinder

Advies over burenhinder en burenruzies

U hebt ruzie met uw buur en wordt buitensporig gestoord. Wat kan u doen?

  1. Probeer steeds mondeling te overleggen en een akkoord te sluiten. De zegswijze gaat immers 'beter een goede buur dan een verre vriend'
  2. Indien praten geen optie meer is, Stuur je best een brief waarin je de problemen met je buur aankaart en je een oplossing voorstel.
  3. Als brieven ook niet meer helpen, is de volgende stap een aangetekende brief waarin de problemen aankaart, expliciet verzoekt dat het gedrag ophoudt en je bij gebrek aan gevolg een advocaat zal inschakelen.
  4. Een advocaat inschakelen doe je pas als de eerste 3 stappen geen nut hadden.
  5. De advocaat zal meestal achtereenvolgens aangetekend aanmanen, eventueel onderhandelen, dagvaarden voor de Vrederechter.

Een typevoorbeeld is buurtlawaai.

Je kan voor buurtlawaai bij de Vrederechter via en advocaat eisen dat het lawaai gestaakt wordt onder verbeurte van eventueel een dwangsom. Verder kan je ook een schadevergoeding vragen voor het reeds geleden leed.