Geluidsoverlast

Een overzicht van wat je kan doen bij geluidsoverlast

Waar kunt u terecht met klachten over geluidshinder?

Na sluikstort en zwerfvuil is geluidsoverlast dé bron van stedelijke klachten bij uitstek. Onze samenleving wordt steeds vaker geplaagd door lawaaioverlast (muziek, verkeer, burenhinder...). Indien je zelf last hebt van lawaai kan je, afhankelijk van de oorzaak, verschillende diensten contacteren.

Geluidshinder van horeca of evenementen

Indien je last hebt van luide muziek van cafés of evenementen, contacteer je buiten de kantooruren best de politie (101). Zij kunnen auditieve vaststellingen doen en proces-verbaal opstellen bij vastgestelde overlast. Dit is de enige manier waarop je een tastbaar bewijs hebt van de overlast op een bepaald moment.  

Bij aanhoudende problemen dien je best klacht in bij de dienst ‘Wonen, Bouwen en Milieu’ van jouw stad en gemeente zodat zij geluidsmetingen kunnen uitvoeren. Deze dienst heeft in elke stad en gemeente een licht afwijkende naam, doch een kort telefoontje naar jouw bestuur zal hier snel wegwijs in brengen. Bij normoverschrijding maakt deze dienst proces-verbaal op en manen zij aan om structurele maatregelen te treffen, zodat de buurt zo snel mogelijk haar rust terug krijgt.  

Geluidsoverlast door buren

Sommige gemeenten hebben specifieke reglementeringen met betrekking tot de zondagsrust en tot burenlawaai, zoals lawaaihinder veroorzaakt door grasmaaiers en dergelijke. Aangezien dit echter geregeld is op gemeentelijk niveau kan je het best kort even contact opnemen met de politie op het nummer 101 om te kijken wat de situatie is in jouw gemeente.  

Zeker wat betreft nachtlawaai (= alle lawaai dat hoorbaar is op de openbare weg tussen 22.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens) kan je steeds terecht bij de politie op het nummer 101. Net zoals bij de horeca kunnen zij auditieve vaststellingen doen en een proces-verbaal opstellen bij vastgestelde overlast.

Indien je last hebt van het lawaai van de buren, dan helpt het vaak om eerst met elkaar te praten voor je de politie belt. Misschien is jouw buur zich er niet eens van bewust dat hij/zij anderen hindert. Als communiceren met uw buren moeilijk gaat, kan je eventueel de hulp van de Dienst Burenbemiddeling inschakelen van jouw gemeente of stad.

Helpt dit niet, dan kan je de overlast melden bij het wijkcommissariaat in jouw buurt of bij de interventiedienst (101) buiten de kantooruren.

Lawaaihinder door bedrijfsactiviteiten

In geval van geluidshinder door bedrijven, kan je klacht indienen bij de desbetreffende dienst in jouw stad of gemeente die dan - indien mogelijk - geluidsmetingen uitvoert. Een kort telefoontje naar het stad- of gemeentehuis leert je snel over welke dienst dit gaat. Bij normoverschrijding maakt deze dienst proces-verbaal op en manen zij het bedrijf aan om geluidsbeperkende maatregelen te treffen.

Lawaaihinder door dieren, veldkanonnen, straatmuzikanten, vuurwerk

Contacteer de politie om vaststellingen te laten doen. Het gemeentelijk politiereglement regelt deze vormen van hinder.

Verkeerslawaai

Een Europese richtlijn regelt het beheersen van omgevingslawaai. Deze richtlijn heeft tot doel schadelijke effecten en hinder in te perken die veroorzaakt worden door omgevingslawaai van belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties.

Om uitvoering te geven aan de richtlijnen worden geluidsbelastingskaarten en actieplannen  opgemaakt.

Je kan problemen met wegen melden bij het meldpunt wegen van jouw stad of kort telefonisch contact opnemen met het stad- of gemeentehuis.

Voortdurend ongemak

Indien je langdurig last blijft ondervinden van de overlast en op zoek bent naar een blijvende oplossing kan je ook steeds een advocaat onder de arm nemen om de situatie te bekijken en eventueel aan te vechten. Een overzicht van de mogelijke manieren vind je hier weer! 

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

  • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
  • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
  • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

  • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
  • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
  • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies