Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Geluidhinder in de buurt door een bedrijf

Wat indien uw buren een bedrijf hebben (café, feestzaal, repetitieruimte, ...) en de geluidsoverlast niet langer te aanvaarden is?

Vrederechter

Zolang de geluidshinder de milieunormen niet overschrijdt, zal u zich tot de burgerlijke rechter, zijnde de Vrederechter, moeten wenden.
 
In het Burgerlijk Wetboek is ingeschreven dat bovenmatige hinder uit naburigheden niet getolereerd moet worden. U kan aan de Vrederechter vragen deze handelingen te staken (op straffe van een dwangsom) en u een compenserende vergoeding te betalen voor de hinder die u geleden heeft.

Bewijslast

De bewijslast is echter voor u. Dat betekent dat u zal moeten aantonen, minstens een begin van bewijs aanbrengen, dat er hinder is en dat die bovenmatig is. U kan verwijzen naar de website van de buren, getuigenverklaringen "ronselen" van mensen in de buurt, of een gerechtsdeurwaarder laten langskomen om vaststellingen te verrichten. U kan opnames maken. U kan de wijkagent telkens laten langskomen en vragen om een bewijs te verstrekken van het feit dat hij is langs geweest en om welke reden (ook als ze geen PV kunnen opstellen is dat mogelijk). Er zijn dus tal van bewijsmogelijkheden.
 
Het beste bewijs is echter de politie en/of de gerechtsdeurwaarder. Als u op voorhand communiceert met de gerechtsdeurwaarder dat de hinder zich slechts op bepaalde tijdstippen voordoet, dan zal hij/zij daarmee rekening houden en desnoods na de kantooruren langskomen én op korte termijn.

Laatste tip!

Belangrijk: stel altijd eerst de buren formeel in gebreke alvorens een procedure aan te vatten. Formeel wil zeggen dat je via e-mail of via aangetekend schrijven hen verwittigt.
 
De slaagkansen zullen groot zijn in een eventuele procedure. De buren moeten zorgen dat de geluidshinder minimaal is, zeker indien de buren professioneel handelen.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van Burenhinder kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.