Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Slaagkans procedure rond geluidsoverlast van buren

Garanties op succes in een gerechtelijke procedure zijn er nooit.

Maar als je buren structureel voor geluidsoverlast zorgen heb je wel een goede kans om één en ander te bekomen bij de vrederechter.

Wanneer de handelingen van de buur bovenmatige hinder oplevert, kan u immers een vordering instellen op grond van art. 544 BW.

Overeenkomstig de theorie van de zogenaamde abnormale burenhinder (of evenwichtsleer) geput uit dit wetsartikel kan u een compensatievergoeding vragen aan de vrederechter, althans voor de hinder die de grens van de normale ongemakken uit het nabuurschap overschrijdt.

Ook kan u aan de vrederechter specifieke maatregelen vragen zoals een verbod op bovenmatige stoornis in de toekomst, alsmede de handhaving van deze maatregel door middel van een dwangsom.

Indien u uw eis stoelt op art. 1382-1383 BW dient u een fout van de buur aan te tonen, waardoor u schade lijdt. Deze fout kan bv. zijn, het zich niet schikken naar de toepasselijke bepalingen van de basisakte en het reglement van mede-eigendom. Indien u (morele) schade ondervindt door deze nalatigheid van tegenpartij kan u zulks dus verhalen op tegenpartij.

Om dit te eisen moet je een procedure inleiden bij de vrederechter. Je kan via jureca eerst advies bestellen over jouw situatie of direct een goede advocaat zoeken om jouw rechten te verdedigen.