Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat zijn je opties indien je een conflict hebt met je buur na diens verbouwingen?

Stel dat na renovaties door je buur aan zijn dak de hoogte van dat dak zich nu lager bevindt dan je nokhoogte, maar hoger dan je hoogste verdiep(en). Als resultaat steekt een stuk van zijn plat dak zowel vooraan als achteraan uit boven uw bakgoot. 

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

 

Was er een bouwvergunning nodig voor de werken?

In de eerste plaats kan je na gaan of er voor de werken een bouwvergunning nodig was. 
Voor de meeste gemeenten kan je eenvoudig opzoeken of navragen wat de bouwvoorschiften zijn die gelden per wijk of per straat. Het soort dak en de hoogte daarvan zijn typisch dingen die in de bouwvoorschriften vermeld staan. Als zou blijken dat de bouwvoorschriften niet gevolgd zijn, is er sprake van een bouwmisdrijf. In de meeste gevallen kan je bouwmisdrijven melden aan de stad of gemeente, al dan niet via een apart loket.

Kan je de bouwwerken verbieden/de verbouwing laten ongedaan maken?

Daarnaast stelt zich ook de vraag naar de constructie die als het ware op uw muur werd gebouwd. Enkel wanneer het geen gemene muur is, kan je je buur verbieden de constructie te bouwen aangezien het jouw eigendom betreft. 

Daarover zegt art. 653 B.W. dat… iedere muur vermoed (wordt) gemeen te zijn, wanneer hij tot scheiding dient tussen gebouwen, en dan tot aan het minst verheven dak. Er is dus een vermoeden dat de muur een gemene muur is, tenzij men het tegendeel kan bewijzen. Aangezien deze muur de twee gronden verdeelt én een dragende functie heeft, gaat het ook hier om een gemene muur. Jullie zijn samen (onverdeeld) eigenaar van deze muur en moeten er samen de kosten voor dragen. 

Wat kan je doen als de bouwwerken aan een gemene muur zijn?

Hoe zit het dan met aanbouwen tegen de gemene muur? Daarvoor zijn er twee artikelen die op het eerste zicht tegenstrijdig lijken. 

Volgens artikel 657 B.W. (recht van steun) mag elke mede-eigenaar tegen een gemene muur aanbouwen en daarin balken of ribben plaatsen door de gehele dikte van de muur, op vierenvijftig millimeter (...) na, onverminderd het recht van de nabuur om de balk met een steekbeitel tot de helft van de muur te doen inkorten, ingeval hij zelf op die plaats balken zou willen steken of daar tegenaan een schoorsteen zou willen maken. 

Anderzijds stelt artikel 662 B.W. “Geen nabuur mag in de gemene muur een holte maken of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere nabuur of, indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben doen bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten van de andere nabuur afbreuk wordt gedaan.”

Met andere woorden: voor het zuiveren aanbouwen of steken van balken is er geen toestemming nodig. Is er daarentegen een gevaar op schade, dan geldt artikel 662 B.W. en moet je dus inderdaad jouw toestemming geven voor deze werken. 

 

Wat betekent dit nu concreet? 

Zowel jij als je buurman kunnen zich wenden tot de vrederechter. Jij als de buurman geen toestemming vraagt. De buurman als jij ten onrechte weigert. Het is de rechter die dan beslist.

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.