Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat kan je doen als je hinder ervaart van een boom van een buurman en hij deze weigert te snoeien?

Wat kan je doen als je hinder ervaart door een boom van een buurman en hij weigert deze te snoeien?

Stel dat je je buur al meerdere keren gecontacteerd hebt om (vriendelijk) te vragen de boom te snoeien. Er kwam echter nooit werkelijke actie van zijn kant. Ten lange leste heb je de wijkagent gecontacteerd om eens te komen kijken. De wijkagent was het eens met de overlast en ging bij de buur vragen om de boom volledig te snoeien. Zonder resultaat. 

De zaak kwam dan voor het vredegerecht. De vrederechter besloot dat de overhangende takken langs mijn kant gesnoeid moesten worden. Er werd ook een tweede afspraak vastgelegd om twee maanden later terug samen te komen en de toestand te evalueren. Wie een grote treurwilg kent, weet dat het verwijderen van enkele overhangende takken niet voldoende is. 

Op de tweede afspraak kwamen de buren niet opdagen. Resultaat: geen definitief vonnis. De vrederechter raadde toen aan een advocaat te nemen. Je eis is dat die boom regelmatig volledig gesnoeid zou worden. Dat betekent: snoeien om de 2 à 3 jaar zodat de overlast op z’n minst sterk verminderd wordt. Wat kan je nu doen?

Dit is een algemeen advies. Als je meer zekerheid wilt over je rechten en mogelijkeheden in jouw situatie, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Burenrecht, wat mag en wat mag niet?

Je mag de overhangende takken van je buur inderdaad niet zelf afzagen of snoeien, maar je kan je buur wel verplichten om dat te doen, desnoods via de rechter.

Voor alle duidelijkheid:

  • het afknippen van overhangende takken mag alleen de eigenaar. Je mag dit dus niet doen, tenzij de buurman jou toestemming geeft. Hij mag natuurlijk ook niet zelf beginnen snoeien aan jouw struiken. 
  • bladeren over de omheining smijten, blijft sluikstorten! Je buurman zou hier desgevallend klacht voor kunnen neerleggen. Ook jij kan echter klacht neerleggen bij de politie als de bladeren en takken op jouw erf vallen. 

Hou er ook rekening mee dat:

  • een boom normaal 2 meter van de schutting moet afstaan.
  • een struik minstens 50 centimeter van de schutting moet afstaan.

Bij de vrederechter

Vermoedelijk ben je naar de vrederechter geweest voor een poging tot verzoening. Dat verklaart ook waarom de rechter geen maatregelen kan nemen als de tegenpartij niet komt opdagen. 

Nu de tegenpartij kennelijk aangeeft geen zin te hebben in een verzoening, moet je hen dus verplichten om naar de rechtbank te komen. Dat kan je door hem te dagvaarden voor de vrederechter. Zo’n dagvaarding wordt afgegeven door de deurwaarder. Daarvoor betaal je ongeveer 250 EUr, maar als je gelijk krijgt, moet de tegenpartij die kosten terugbetalen. 

In die dagvaarding schets je eerst de feiten, vervolgens zeg je wat de tegenpartij precies verkeerd doet en vraag je de vrederechter ten slotte om een vonnis te maken. 

In jouw geval vraag je de vrederechter best de buur te verbieden jouw tuin nog te bevuilen/te verplichten de boom te snoeien. 

Dwangsom opleggen indien niet snoeien.

Om je eis nog kracht bij te zetten vraag je de vrederechter best ook om een dwangsom op te leggen. Dat is een bedrag dat de tegenpartij moet betalen voor elke keer dat hij het vonnis van de rechtbank niet naleeft. 

Eenmaal de rechter dan een vonnis heeft gewezen, schakel je de hulp in van een deurwaarder om het vonnis te laten uitvoeren. Ook deze kosten zijn normaal voor de tegenpartij. 

Een laatste poging zonder dagvaarding?

Wil je een procedure en de daaraan verbonden kosten vermijden, dan kan je best de dagvaarding voorbereiden. Vervolgens schrijf je een strenge brief (ingebrekestelling) aan je tegenpartij mét een kopie van de dagvaarding, waarin je hem een allerlaatste maal vraagt het nodige te doen. Zet er ook bij dat je zal dagvaarden, als hij weer geen gevolg geeft aan je oproep erbij. Als hij ziet dat de dagvaarding klaar is en je die maar moet opsturen, zal hij misschien nog snel het nodige doen. 

Wat kan je nu best doen?

Het ziet ernaar uit dat de buurman niet wil meewerken aan een verzoening. Je moet de buurman dus dagvaarden voor de rechtbank met behulp van een deurwaarder. Vergeet ook niet om daarin te vragen om een dwangsom op te leggen. 

Als je de dagvaarding toch al klaarmaakt, bezorg deze dan ook aan de buurman met een laatste ingebrekestelling. Misschien kan je hem ook op die manier overtuigen en vermijdt je zo een procedure en de daaraan verbonden kosten. 

 

Dit is een algemeen advies. Als je zelf meer zekerheid wilt over je rechten en mogelijkeheden in jouw situatie, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.