Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Dekt een rechtsbijstandsverzekering burenhinder of burenruzies?

Wanneer de handelingen van de buur bovenmatige hinder oplevert, kan u een vordering instellen op grond van art. 544 BW. 

Overeenkomstig de theorie van de zogenaamde abnormale burenhinder (of evenwichtsleer) geput uit dit wetsartikel kan u een compensatievergoeding vragen aan de vrederechter, althans voor de hinder die de grens van de normale ongemakken uit het nabuurschap overschrijdt.

Indien de burenhinder geen plots incident is, maar eerder een aanslepend probleem, dan zal de verzekering de vordering op basis van art. 544 BW vermoedelijk niet dekken. Als het wel een plots incident is kan u hier allicht wel aanspraak op maken.

Een andere optie is uw eis stoelen op art. 1382-1383 BW. Dan dient u een fout van de buur aan te tonen, waardoor u schade lijdt. Deze fout kan bv. zijn, het zich niet schikken naar de toepasselijke bepalingen van de basisakte en het reglement van mede-eigendom (o.a. dus aangaande het tapijt). Indien u (morele) schade ondervindt door deze nalatigheid van tegenpartij kan u zulks dus verhalen op tegenpartij.

Op basis van dat artikel heeft u ook rechtsgrond en dat kan de verzekering waarschijnlijk wel dekken. 

Veel hangt uiteraard wel af van de precieze definities in uw verzekeringsovereenkomst. Om echt zekerheid te hebben dient u de polisvoorwaarden te controleren.