Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

De 5 stappen om een conflict met buren of mede-eigenaars op te lossen

Hoe los je een conflict met je buren of mede-eigenaars op?

Samen een eigendom bezitten of naast elkaar wonen is niet altijd even gemakkelijk. Er kunnen steeds conflicten optreden tussen de mede-eigenaars, de syndicus, de algemene vergadering, de Vereniging van Mede-Eigenaars of andere partijen. Dit wil je dan natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Je hebt verschillende manieren om dit conflict aan te pakken, dit moet zeker niet altijd voor de rechtbank verlopen. Integendeel, als je snel een conflict wilt oplossen is het best een gerechtelijke procedure zo lang mogelijk uit te stellen. Een gerechtelijke procedure opstarten is namelijk een laatste redmiddel om jouw gelijk te behalen. 

Maar, pas op! Een beslissing voor de algemene vergadering kan je alleen aanvechten door een dagvaarding voor de vrederechter

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.


Hieronder vertellen we je in vijf stappen hoe je een conflict met buren of mede-eigenaars zo snel mogelijk oplost

1.     Nakijken van je rechten en slaagkansen

Wil je actie ondernemen maar je weet niet goed welke rechten je hebt en wat je slaagkansen zijn? Als eerste stap kan je jouw rechten binnen je mede-eigendom hier laten onderzoeken door een specialist. Via een consultatie of op schriftelijke wijze (dit kies je volledig zelf) vertel je aan de specialist wat de situatie is en hoe je conflict tot stand is gekomen. Hierbij beschrijf je best het probleem zo bondig mogelijk natuurlijk. Hierop zal de advocaat of jurist je kunnen vertellen wat je rechten en slaagkansen zijn binnen het conflict. Zelf kan je vaak moeilijk nagaan of je in fout bent of niet, daarom is het aan te raden om een onafhankelijke specialist je situatie te laten nakijken.

Het nakijken van je rechten en slaagkansen kan je snel en eenvoudig bij Jureca aanvragen, onze specialist handelt je zaak zo snel mogelijk af zodat je duidelijk weet waar je aan toe bent.

Wil je liever eerst schriftelijk of telefonisch advies krijgen voordat je je rechten en slaagkansen laat nakijken? Geen probleem. Ook dit kan snel aangevraagd worden bij Jureca. 

2.     Brief opstellen om een tegenpartij te overtuigen van jouw gelijk 

Tijdens een conflict kunnen de gemoederen snel oplopen. Persoonlijkheden kunnen altijd eens botsen maar je wilt natuurlijk niet dat je conflict verder escaleert. Daarom is het van belang dat je goed omgaat met je conflict. Een agressieve, aanvallende houding helpt alvast niet. Aangezien communicatie heel erg belangrijk is kan het aan te raden zijn om, op een rustige wijze, een brief op te stellen met jouw visie en standpunt. Hierbij kan je de tegenpartij uitleggen waarom jij gelijk hebt en op deze manier proberen overtuigen van jouw standpunt. Het is hierbij van belang dat je, met handen en voeten, jouw lastige situatie omschrijft, samen met je rechten en plichten. Zo kan je de tegenpartij overtuigen dat jij recht in je schoenen staat en het conflict vredig wilt oplossen. 

Het voordeel van een brief is dat je op een kalme manier jouw standpunt kan overbrengen en meerdere malen kan nalezen voordat je het verstuurt naar de andere partij. Het is dus zeker niet aan te raden je brief in een moment van woede te schrijven. Zorg ervoor dat je alles opschrijft wat je kwijt wilt en jouw standpunt de andere partij kan overtuigen. 

Om de brief op een professionele manier op te stellen kan je je steeds laten bijstaan door een deskundige. Bij Jureca kan jouw situatie laten nakijken door een specialist. Je beschrijft bondig jouw probleem en wordt binnen de 48 uur geholpen door de gekozen specialist. (Klik hier om een specialist te raadplegen.) Wil je liever eerst schriftelijk of telefonisch advies krijgen voordat je een professionele brief laat opstellen? Geen probleem. Ook dit kan snel aangevraagd worden bij Jureca. Klik hier om eerst advies te verkrijgen van een deskundige.

3.     Bemiddeling 

Comminicatie is erg belangrijk. Zeker in een conflict moet je toch trachten om de goede communicatie tussen alle partijen in stand te houden. Voordat je juridische stappen onderneemt kan je natuurlijk ook zelf de zaak proberen uitpraten tussen de partijen. Praat rustig, luister naar elkaar en heb begrip voor ieders standpunt. 

Nochtans is dit niet altijd eenvoudig. Discussies kunnen snel oververhit raken waardoor de comminicatie niet soepel meer kan verlopen. Hierbij kan een onafhankelijke gesprekspartner bij helpen. Een bemiddelaar, die hiervoor speciaal is opgeleid en erkend, zal het gesprek leiden om de conflictspartijen te begeleiden naar een gezamenlijk akkoord. Een oplossing voor het conflict wordt dus niét opgelegd door de bemiddelaar (zoals de rechter dit doet in een proces). In tegendeel, het dialoog zal onder begeleiding van de bemiddelaar bijdragen tot een lange termijn oplossing, aanvaardbaar voor alle partijen.  

Bemiddeling gebeurt aldus buiten het gerecht. Het is een geschiloplossing waarbij een onafhankelijke en onpartijdige derde persoon, de bemiddelaar, het gesprek begeleidt om de partijen tot een akkoord te doen komen. Zonder tussenkomst van de rechtbank zullen de partijen zélf een oplossing zoeken worden die voor iedereen billijk is. Hierdoor wordt bemiddeling vaak als een “betere” oplossing gezien voor een conflict. De oplossing wordt namelijk niet opgedrongen maar door de partijen zelf naar voren gelegd, hierdoor accepteren de partijen de regeling sneller en wordt het aldus beter nageleefd. 

Onder het toeziend oog zoeken de verschillende conflictspartijen naar een win-win situatie. Bemiddeling kan dus niet worden opgedrongen, alle partijen moeten vrijwillig akkoord gaan om het geschil door middel van een bemiddelaar gezamelijk op te lossen. Binnen de mede-eigendom worden de meeste conflicten onderling opgelost. De hulp van een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen kan steeds raadzaam zijn om de communicatie binnen de onderhandelingen vlot te laten verlopen. 

Bij Jureca kan je in een handomdraai een bemiddelaar raadplegen. Aan een vaste prijs wordt je geholpen door een specialist die je gesprek binnen de mede-eigendom te bemiddelen. Klik hier om een specialist te raadplegen. Win je liever eerst advies in over bemiddeling binnen de mede-eigendom? Geen probleem. Ook dit kan snel aangevraagd worden bij Jureca. Klik hier om eerst advies te verkrijgen van een deskundige.

4.     Verzoening voor de vrederechter  

Indien de bovenstaande opties niet hebben geholpen een oplossing te bekomen kunt u een verzoening aanvragen. Voor verschillende burgerlijke geschillen, waaronder problemen in verband met mede-eigendom, kan je bij de vrederechter terecht voor een verzoening. Een vrederechter tracht de partijen te verzoenen voor geschillen waarvoor de vrederechter bevoegd is. Zorg er dus zeker ook voor dat je naar de juiste territoriaal bevoegde vrederechter gaat, van de plaats waar de mede-eigendom gelegen is.

Een erg groot voordeel bij een verzoening voor de vrederechter is dat deze gratis is. Zonder formaliteiten kan je dus een beroep doen op de rechtbank om tot een minnelijke schikking te komen. Indien je hierdoor dus een oplossing bereikt voor je aanslepend conflict, bespaar je jezelf van een duur en aanslepend rechtsproces.

Een verzoening voor de vrederechter is heel erg gelijkaardig aan bemiddeling. Ook een verzoening moet tussen de betrokken partijen gebeuren, beide partijen moet aldus aanwezig zijn op de zitting. Zoniet kan de vrederechter geen uitspraak doen. De rechter kan ook geen oplossing afdwingen.

Hoe verloopt een verzoeningsprocedure?  

Eerst wordt een brief naar de vrederechter gestuurd met je gegevens en een korte uiteenzetting van de feiten, wat u wilt bereiken en welke partijen u graag wilt oproepen om deel te nemen aan de verzoening. 

Vervolgens krijgen de partijen (en jezelf) een brief van het betreffende vredegerecht, met de datum en plaats van de verzoeningszitting. Je verschijnt zelf, of je vraagt een advocaat te verschijnen in jouw plaats of laat je echtgenoot of bloedverwant verschijnen, op de zitting. Voor dit laatste geval is een rechtsgeldige volmacht vereist met handtekeningen van de vereiste partijen.

Op de verzoeningszitting legt elke partij zijn standpunt uit en poogt men een verzoening te bereiken. Is dit niet mogelijk dan kan je een gerechtelijke procedure opstarten door een dagvaarding voor de vrederechter. Op de zitting zal onderhandeld worden om vervolgens een dading te sluiten. Dit is een definitief akkoord dat het conflict beëindigt doordat partijen wederzijdse toegevingen doen.

Wat is het resultaat van de verzoening voor de vrederechter? 

Na de verzoeningszitting wordt een proces verbaal opgesteld, deze heeft dezelfde waarde als een vonnis. De tegenpartij kan tegen het proces-verbaal van minnelijke schikking geen verzet of hoger beroep aantekenen. Indien de tegenpartij de uitspraak van de rechter niet naleeft, kan je deze dwingen tot naleving door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen (pas op, deze kost wat geld!).

Aangezien bij een verzoening voor de vrederechter wederzijds toegevingen gaan gedaan moeten worden kan het aan te raden zijn, je te laten bijstaan door een deskundige. Een specialist zal je bijstaan in de zitting om je rechten te vertegenwoordigen. Of kan je zelf niet aanwezig zijn op de zitting en wil je je laten vertegenwoordigen door een advocaat? Alles is mogelijk! Bij Jureca kan je ervaren advocaten raadplegen om advies en/of bijstand te verlenen. Klik hier om een advocaat te raadplegen over een vertegenwoordiging of bijstand op de verzoeningsprocedure. Wil je liever eerst advies krijgen? Geen probleem. Ook dit kan snel aangevraagd worden bij Jureca. Klik hier om eerst advies te verkrijgen van een deskundige.

5.     Dagvaarding voor de vrederechter  

Als geen minnelijke schikking of verzoening voor de vrederechter mogelijk is, is een burgerlijk proces starten je laatste redmiddel. Heb je je conflict nog steeds niet minnelijk kunnen oplossen en wil je toch je gelijk behalen? Doet je tegenpartij ambetant en wilt hij of zij maar niet toegeven? Start dan een dagvaarding voor de vrederechter om je problemen omtrent mede-eigendom door een rechter te laten beslechten. 

Via een dagvaarding wordt de tegenpartij officieel opgeroepen voor de rechter en vermeld je wat je van de tegenpartij eist. De dagvaarding moet betekend worden door de gerechtsdeurwaarder. Dit is de officiele start van een gerechtelijke procedure. 

Nadien volgt een inleidende zitting. Als beide partijen aanwezig zijn wordt de zaak uiteengezet en worden eventuele bewijsstukken voorgelegd. Als de zaak niet te complex is, wordt de zaak al behandeld op de inleidende zitting zelf. Nadien volgt de dwingende uitspraak van de rechter. Hierbij is het conflict dan eindelijk afgelopen. Maar een rechtsproces kan natuurlijk duur oplopen (de verliezende partij draagt de gerechtskosten) en lang aanslepen. Bovendien wordt een oplossing door de rechter opgelegd en is er veelal sprake van een verliezende en winnende partij. Je kan dus niet zelf meebeslissen over de oplossing. 

Vandaar dat een dagvaarding pas een laatste stap is in het zoeken naar een oplossing voor jouw conflict. Indien je toch niet anders kan dan een gerechtelijke procedure te starten, laat je je best begeleiden door een specialist, zodat je zeker kan zijn dat jouw rechten goed vertegenwoordigd worden voor de vrederechter.  Een advocaat staat je bij of vertegenwoordigt je tijdens de inleidende zitting en de rest van het proces. De advocaat heeft kennis van zaken en kan je steeds helpen in lastige of ingewikkelde situaties. 

Bij Jureca kan je ervaren advocaten raadplegen om advies en/of bijstand te verlenen. Klik hier om een advocaat te raadplegen over een vertegenwoordiging of bijstand tijdens de gerechtelijke procedure. Wil je liever eerst advies krijgen? Geen probleem. Ook dit kan snel aangevraagd worden bij Jureca. Klik hier om eerst advies te verkrijgen van een deskundige.

Tot slot…

Het mede-eigendomsrecht en burenrecht kan enorm complex zijn en wordt vaak gekenmerkt door specifieke korte termijn procedures. Gezien je samen met andere mede-eigenaars een eigendom bezit kunnen conflicten snel rijzen. Blijf niet bij de pakken zitten en onderneem actie om deze conflicten zo snel mogelijk vredig op te lossen. Je wilt namelijk niet dat conflicten met mede-eigenaars of buren escaleren en erger worden. Laat je bijstaan door een gespecialiseerde advocaat of jurist om zo sterker in je schoenen te proberen staan. Vraag bij Jureca eenvoudig, snel en aan vaste prijzen een specialist aan en poog samen je conflict snel en vredig op te lossen.  

Hopelijk wordt je conflict zo spoedig mogelijk opgelost! 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je  wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.