Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Hoe huurgeschillen oplossen

Als je een huurovereenkomst afsluit, kunnen er geschillen ontstaan tussen jou en de verhuurder. Hoe los je die op?

Het vredegerecht van de plaats waar het gehuurde goed gelegen is, is bevoegd voor alle betwistingen betreffende de huur van een woning.

Een geschil tussen jou en de verhuurder dat niet meer in onderling akkoord valt op te lossen, kan je op verschillende manieren regelen voor de vrederechter. 

  •  De eerste mogelijkheid is het opstarten van een verzoeningsprocedure. Dit kan gratis en vergt niet noodzakelijk de tussenkomst van een advocaat. Als de verzoening lukt krijgt het akkoord tussen jou en de verhuurder dezelfde waarde als een vonnis.
  •  Het opstarten van een gerechtelijke procedure is pas aan te raden als de verzoening geen akkoord oplevert en kan via vrijwillige verschijning van de partijen, via het indienen van een verzoekschrift of via dagvaarding. De rechter kan in bepaalde gevallen oordelen tot uithuiszetting. Een uithuiszetting kan pas in uitvoer worden gebracht na verloop van één maand vanaf de betekening van het vonnis.

Wie te maken krijgt met een gerechtelijke procedure kan een beroep doen op juridische eerstelijnsbijstand, met gratis juridisch advies. Personen met onvoldoende inkomsten kunnen bij een procedure gedeeltelijk of volledig kosteloos juridische tweedelijnsbijstand krijgen (advocaat pro deo).  Meer informatie hierover vind je bij de justitiehuizen of bij de Orde van Advocaten

Wie kan bewijzen dat hij onvoldoende inkomsten heeft voor het betalen van de gerechtskosten en de kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder, kan via een verzoek tot rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk worden ontslagen van het betalen van deze kosten. Dit verzoek is in te dienen bij de vrederechter die bevoegd is om het geschil te behandelen.

Laat je zeker bijstaan door een professional wanneer je gaat huren. Een advocaat kan jou adviseren zodat je geschillen met de verhuurder kunt vermijden.