Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat kost een advocaat?

Wanneer u een advocaat bezoekt, heeft u steevast de schrik dat u een enorme factuur zal krijgen. Via Jureca proberen wij u wegwijs te maken in een typische factuur van een advocaat. Lees ook "Wie betaalt mijn factuur" en misschien wordt uw factuur door iemand anders betaald.

Uw factuur bestaat normaal uit 3 delen.

Erelonen

Gerechtskosten

Onkosten

1. Erelonen

Dit is het loon dat de advocaat krijgt voor zijn diensten. Dit ereloon kan op verschillende manieren berekend worden.

Ereloon per uur

Afhankelijk van de soort zaak, de dringendheid van de zaak en de ervaring die uw advocaat heeft met de materie, rekent de advocaat een uurloon aan.
Op uw factuur vindt u dan:
aantal uur gepresteerd x uurtarief = x EUR

Uit een onderzoek door de OVB (Orde van Vlaamse Balies) van 2006 blijkt dat meer dan de helft van de advocaten een uurloon tussen de 75 € en 150 € aanrekent. De andere helft rekent meer of minder.

Percentage van de waarde van de zaak

Op basis van de geschatte waarde van de zaak rekent de advocaat een percentage aan van die waarde.
Op uw factuur vindt u dan:
waarde van de zaak x percentage = x EUR

Gangbare percentages zijn:

 • van 0 tot € 6.200: 15%
 • van € 6.200 tot € 49.500: 10% 
 • van € 49.500 tot € 124.000: 8% 
 • van € 124.000 tot € 248.000: 6% 
 • meer dan € 248.000: 4%

In hoger beroep kunnen de percentages verhoogd worden met de helft. Aard van de zaak:

Naar gelang het type van de zaak, kan de advocaat een vast bedrag aanrekenen.
Op uw factuur vindt u dan
type zaak : x EUR

Let op! Dit bedrag kan ook de gerechtskosten en onkosten bevatten. Vraag uw advocaat om verduidelijking wanneer u 1 vaste prijs afspreekt!

Gangbare prijzen zijn zeer afhankelijk van geval tot geval. Een voorbeeld:

 • Procedure voorlopige en dringende maatregelen (voorlopige regeling in een echtscheidingszaak): +/- 700 EUR

Meer weten over erelonen:

 

2. Gerechtskosten

De gerechtskosten omvatten alle kosten die gemaakt moeten worden om een zaak voor de rechtbank te brengen.

Gebruikelijke posten zijn:

Griffierechten

De griffie is in feite de administratie van een rechtbank. Wanneer een zaak wordt ingediend bij een bepaalde rechtbank dan worden hiervoor bepaalde kosten aangerekend.

 A. Rolrechten

 • Wanneer een zaak wordt ingediend bij een rechtbank wordt deze 'op de rol' gezet. Hiervoor moet de advocaat een bedrag betalen dat verschillend is naargelang de rechtbank. De standaardtarieven (waarop enkele uitzonderingen bestaan) vindt u hier:
  • Vredegerecht: 35 EUR
  • Politierechtbank: 35 EUR
  • Rechtbank Van Eerste Aanleg: 82 EUR
  • Rechtbank van Koophandel : 82 EUR
  • Kort Geding: 69.5 EUR
  • Kort Geding in beroep: 139 EUR
  • Andere Hoven Van Beroep: 186 EUR
  • Hof van Cassatie: 325 EUR

 

B. Opstelrechten

De rechtbank rekent een bedrag aan voor het opstellen van akten.

C. Expeditierechten

De rechtbank rekent een bedrag aan voor het afleveren van kopieën van akten, vonnissen, arresten, enz.

Experten

In bepaalde zaken moet een deurwaarder, een notaris, een gerechtsdeskundige, enz. aangesteld worden. Deze experten worden rechtstreeks of onrechtstreeks door uw advocaat betaald.

Wat is een gerechtsdeskundige? De rechtbank kan in bepaalde zaken het advies inwinnen van een onafhankelijke expert zoals een vastgoedexpert, een medisch expert, enz. Deze worden 'gerechtsdeskundigen' genoemd.

U kan uw advocaat op voorhand vragen welke expertises zeker nodig zullen zijn bij het behandelen van uw zaak. 

3. Onkosten

De advocaat maakt voor het behandelen van uw zaak bepaalde kosten zoals kopies, verplaatsingen, aangetekende brieven, enz. Deze kunnen afzonderlijk op uw factuur verschijnen.

Vraag uw advocaat naar zijn gebruikelijke tarieven voor onkosten.

4. Andere mogelijkheden

U kan met uw advocaat ook andere afspraken maken. Als bedrijf heeft u misschien op regelmatige basis een advocaat nodig, u kan dan opteren om een abonnementsformule af te sluiten met uw advocaat. In België is het voorlopig niet toegelaten om No Cure No Pay afspraken te maken, d.w.z. u betaalt uw advocaat enkel indien u wint.

Weetjes